Ogólne warunki korzystania z serwisu

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, pl. Katedralny 19, 50-329, Wrocław NIP 8980019738, REGON 040016286-00026, adres poczty elektronicznej: kontakt@ksiegarnia.wroclaw.pl

2. Klientem naszego sklepu może zostać każdy, kto poprawnie wypełni formularz zamówienia, lub prześle zamówienie faksem, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Złożone zamówienie można wycofać telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – z chwilą złożenia zamówienia;
- w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub przelewem – po wpływie należności na konto bankowe księgarni.
Rozliczenia transakcji kartą płatniczą/kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań.
W szczególnych wypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia. O zmianie terminu realizacji zamówienia sprzedający zobowiązuje się powiadomić zamawiającego.

4. Ceny wszystkich towarów zawierają podatek VAT. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych.

5. Zawarte w karcie produktu informacje (kolor, odcień zdjęcia) mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu. Wszystkie wymiary podane w opisie produktu są wielkościami przybliżonymi i nie stanowią podstawy do przyjęcia reklamacji.

6. Do każdego zamówienia doliczane są koszty wysyłki wg sposobu wybranego przez klienta w zamówieniu. W przypadku towarów delikatnych, wymagających szczególnego traktowania podczas wysyłki, doliczona zostanie dodatkowa opłata zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej S.A.

7. Poprzez złożenie zamówienia, klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z póź. zm.) na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wrocławską Księgarnię Archidiecezjalną w związku z koniecznością realizacji zamówienia. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna oświadcza, że podane dane nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.

8. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej jest jednoznaczne z oświadczeniem klienta, że zapoznał się z zasadami sprzedaży i je akceptuje.

9. Sprzedaż wina prowadzona jest bezpośrednio w sklepie we Wrocławiu przy Pl. Katedralnym 19 wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia. Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej oferowanego wina liturgicznego.
Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5 % do 18 % alkoholu, wydane przez Prezydenta Miasta Wrocławia na podstawie ustawy z 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Oferowane wino zgodne jest z obecnym prawodawstwem kościelnym (KPK kan. 924 § 3; OWMR 322 i 323 oraz KKKW kan. 706).

10. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych np. wadliwe działanie sieci teleinformatycznej itp.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.

12. Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby sprzedającego.

Zasady wysyłki

1. Wszystkie zamówione produkty w naszym sklepie wysyłamy za pośrednictwem: InPost S.A., Poczty Polskiej S.A., UPS Polska Sp. z o.o. i DPD Polska Sp. z o.o..

2. Towar jest wysyłany do Klienta do 2 dni roboczych po złożeniu zamówienia lub momentu wpłynięcia należności za zamówiony towar na konto bankowe sprzedawcy (w przypadku przedpłaty) i jest dostarczany według wskazań klienta. Przesyłki nie są realizowane w soboty oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

3. Przesyłki wysyłamy za pobraniem pocztowym lub bez, w zależności od wybranej formy płatności. Klient płaci należną kwotę za zamówiony towar powiększoną o koszt wysyłki.

4. Przesyłki dostarczane są pod wskazany adres. Jeżeli pracownik Poczty Polskiej S.A. nie zastanie pod wskazanym adresem osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, pozostawia zawiadomienie. Po przesyłkę należy się zgłosić w ciągu 14 dni do urzędu pocztowego w celu jej odebrania.

5. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy w obecności spedytora lub listonosza (na poczcie) spisać protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru.

6. Jeżeli klient zamówił kilka pozycji, spośród których w magazynie księgarni brak jakiejkolwiek z pozycji, pracownicy działu sprzedaży skontaktują się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie dalszych ustaleń.

7. Przy zamówieniach na kwotę powyżej 200,00 zł, wysyłka gratis. Przesyłka zostanie dostarczona za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski.

Koszty wysyłki dla przesyłek dostarczanych na terenie Polski

Rodzaj dostawcyRodzaj płatnościCzas dostawyKoszt dostawy dla przesyłek o masie do 30kg
Odbiór własny gotówka/karta/przedpłata            0 zł
Poczta Polska S.A. przelew/karta 2-3 dni robocze    9.90 zł
  pobranie 2-3 dni robocze  11.50 zł
Przesyłka kurierska Kurier UPS przelew/karta 1 dzień roboczy  23.00 zł
  pobranie 1 dzień  roboczy  25.00 zł
Przesyłka InPost S.A. przelew/karta 2-3 dni robocze    9.90 zł
pobranie 2-3 dni robocze  11.50 zł
Przesyłka kurierska Kurier DPD przelew/karta 1 dzień roboczy  14.50 zł
pobranie 1 dzień roboczy  17.90 złKoszty wysyłki przesyłek zagranicznych uzależnione są od kraju docelowego i naliczene są zgodnie z obowiązującą taryfą Poczty Polskiej. Taryfa opłat pocztowych dostępna jest pod poniższym adresem:
http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_paczka_pocztowa.html

Reklamacja, rękojmia

1. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna zobowiązuje się dostarczać towar nie posiadający wad.

2. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 (dwóch) lat od chwili wydania towaru.

3. Reklamowany produkt wraz z opisem przyczyn reklamacji oraz dowodem zakupu, co znacznie ułatwi rozpatrzenie reklamacji, należy dostarczyć lub odesłać na adres: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna pl. Katedralny 19 50-329 Wrocław

4.W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej na papierze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W innych przypadkach Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna udzieli odpowiedzi na reklamację na papierze lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep Internetowy zwraca bezzwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

6. W przypadku uznania przez Wrocławską Księgarnię Archidiecezjalną reklamacji, wadliwy towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe, Sklep Internetowy zaoferuje do wyboru inne, dostępne towary lub zwróci cenę wraz z kosztami przesyłki.

7. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; opis zasad dostępu do tych procedur znajdują się na następujących stronach internetowych:

www.uokik.gov.pl

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8. W przypadku gdy Klient nie jest konsumentem, odpowiedzialność Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Zwrot

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), klient, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient zobowiązany jest do wypełnienia formularza odstąpienia od umowy i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, pl. Katedralny 19, 50 - 329 Wrocław lub e-mailem na adres: ksiegarnia@archidiecezja.wroc.pl oraz dokonać zwrotu towaru do sklepu.

3. Zwracany towar nie może nosić śladów uszkodzeń a rzeczy oryginalnie zapakowane przez producenta (płyty, kasety, albumy) itp. muszą być zwracane w nienaruszonym opakowaniu).

4. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz informację o sposobie przekazania pieniędzy za zwrócony towar. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy pokrywa kupujący. Możliwy jest osobisty zwrot towaru w siedzibie sklepu.

5. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania zwróconego towaru.

6. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.